LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Andrzej Wiśniewski

Zespół

Andrzej Wiśniewski

of counsel | radca prawny
a.wisniewski@lbalegal.pl

Doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalizuje się w problematyce krajowych i międzynarodowych kontraktów gospodarczych, polskim i europejskim prawie spółek oraz w krajowym i międzynarodowym arbitrażu handlowym. Występował w ponad stu sprawach arbitrażowych, w tym głośnych międzynarodowych sprawach o bardzo znacznej wartości przedmiotu sporu, jako arbiter, pełnomocnik i świadek-ekspert. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan, wpisany na listy arbitrów tegoż Sądu, Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie oraz Sądu Arbitrażowego przy Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej w Wiedniu.

Docent w Zakładzie Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autor ponad 40 publikacji.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego.


LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY
KANCELARII - NOWY ADRES:

ul. Żurawia 45
00 - 680 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

LinkedinFacebook

© LBA Litigation & Business Attorneys 2022