LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Polityka prywatności

 
 Polityka prywatności
LBA Adwokaci i Radcowie Prawni
Cichulski, Garnczarek, Kurzyńska Piasecki Spółka partnerska

I. PLIKI COOKIES

1. Strona internetowa www.lbalegal.pl i serwis dostępny pod tym adresem internetowym („Serwis”), jest prowadzony przez następujący podmiot:

LBA Adwokaci i Radcowie Prawni Cichulski, Garnczarek, Kurzyńska, Piasecki Spółka Partnersk z siedzibą przy ul. Żurawiej 45, 00 – 680 Warszawa, KRS 0000324766 („Kancelaria”)

2. Serwis nie zbiera automatycznie i nie przetwarza żadnych informacji, poza informacjami zwartymi w plikach cookies.

3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, wykorzystywane są w celach statystycznych i funkcjonalnych, zaś w szczególności: a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; b) pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, ilu Użytkowników Serwisu i w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Kancelaria.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) i zachęcamy do zapoznania się nimi, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

8. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć swoją zgodę na zamieszczanie plików cookies w jego urządzeniu i ich wykorzystywanie w celach określonych w pkt 5, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

Poniżej przekazujemy wskazówki w tym zakresie dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Użytkownik Serwisu może wyłączyć obsługę plików typu „cookie” w następujący sposób:

W przeglądarce Mozilla Firefox:

W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Użytkownikowi możliwość zaznaczenia, że nie chce być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer:

W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem Użytkownik może regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome:

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera:

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików „cookie”, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari:

W menu „Safari” należy wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdują się tam liczne opcje dotyczące plików „cookie”.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych:

Zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji technicznej producenta urządzenia mobilnego lub na jego stronie www.

9. Korzystając z Serwisu bez zastosowania blokady plików cookies, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych w zakresie i sposób opisany powyżej i do wyżej wymienionych celów.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W przypadku (ewentualnego) przekazania przez Państwa danych osobowych poprzez:

a) formularze znajdujące się w Serwisie;

b) e – mail skierowany do Kancelarii lub któregokolwiek z jej pracowników lub współpracowników;

administratorem danych osobowych jest następujący podmiot:

LBA Adwokaci i Radcowie Prawni Cichulski, Garnczarek, Kurzyńska, Piasecki Spółka Partnerska z siedzibą przy ul. Żurawiej 45, 00 – 680 Warszawa, KRS 0000324766 („Kancelaria”)

2. Przyjmuje się wówczas, iż dane zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa („Użytkownika”).

3. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e – mail, nr telefonu, ewentualnie inne dane teleadresowe przekazane przez Użytkownika) będą przetwarzane wówczas w celach:

a) w ramach korespondencji telefonicznej lub e – mailowej z Użytkownikiem, dotyczącej treści korespondencji przekazanej Kancelarii przez Użytkownika w celu nawiązania komunikacji z Kancelarią, w tym w szczególności - choć nie wyłącznie - w związku z profesjonalną działalnością prawniczą prowadzoną przez Kancelarię;

lub

b) w związku ze świadczeniem usług prawniczych bezpośrednio Użytkownikowi lub pracodawcy Użytkownika (z zaznaczeniem, iż pojęcie „pracodawcy” należy rozumieć szeroko), co - w tym drugim przypadku - wiąże się z koniecznością prowadzenia korespondencji z osobami fizycznymi desygnowanymi przez naszych Klientów do kontaktów z Kancelarią;

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) albowiem świadcząc usługi na podstawie umowy, jesteśmy zobowiązani do udokumentowania prawidłowego wykonania wszelkich czynności na jej podstawie, zaś ponadto art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, albowiem cele określone powyżej w pkt 3 lit. a) i b) stanowią przetwarzanie w prawnie uzasadnionym interesie administratora (np. świadczenia usług na rzecz pracodawcy osoby, której dane dotyczą), nie naruszając jednocześnie praw i wolności osób fizycznych.5. Dane osobowe są przechowywane przez Kancelarię przez okres uznany za konieczny do spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych), z zaznaczeniem, iż dane osobowe będą przetwarzane zasadniczo nie dłużej niż przez 10 lat od chwili zakończenia współpracy z osobą fizyczną lub podmiotem przez nią reprezentowanym, zaś w przypadku komunikacji o charakterze incydentalnym ten okres należy liczyć od chwili wyczerpania tematu korespondencji z osobą fizyczną.

6. Dane osobowe są należycie chronione. Dane osobowe mogą być zapisywane w tzw. chmurze (w związku z tym mogą być udostępniane profesjonalnym podmiotom zajmującym się hostingiem danych, w tym danych osobowych), mogą być również udostępniane partnerom, pracownikom i współpracownikom Kancelarii, zaangażowanym w proces obsługi Klientów Kancelarii, a ponadto podmiotowi zajmującemu się obsługą księgową Kancelarii.

7. Informujemy o prawie wglądu do przekazanych nam danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych zostanie uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem danych osobowych należy realizować poprzez kontakt pod adresem e – mail: kancelaria@lbalegal.pl lub nr telefonu: + 48 22 584 74 00 lub pocztą tradycyjną na adres: LBA Adwokaci i Radcowie Prawni, ul. Żurawia 45, 00 – 680 Warszawa (z dopiskiem: „inspektor danych osobowych”). Są to jednocześnie dane kontaktowe do adekwatnego i aktualnego administratora bezpieczeństwa informacji lub inspektora danych w Kancelarii.

9. Nadrzędną wartością jaką wyznajemy w ramach prowadzonej działalności i do której jesteśmy zobowiązani przepisami prawnymi jako adwokaci i radcowie prawni, jest zachowanie i zagwarantowanie poufności. Czynimy wszystko co możliwe, aby informacje o osobach, które powierzają nam swoje dane nie dostały się w niepowołane ręce. Zapewniamy, że osoby zajmujące się obsługą klientów lub przetwarzaniem danych osobowych są przeszkolone pod kątem ochrony danych osobowych, zaś adresy e-mail i inne dane są wykorzystywane jedynie do kontaktu z Użytkownikami w ramach rozwiązania przekazanych przez Państwa próśb lub wniosków, o ile nie wyrażą Państwo odrębnej zgody na ich wykorzystywanie w innych celach.

© LBA Litigation & Business Attorneys 2024