LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Praktyka

Spory w sprawach cywilnych i gospodarczych

Natasza Garnczarek
partner
n.garnczarek@lbalegal.pl

Marcin Piasecki
partner
m.piasecki@lbalegal.pl

Przemysław Cichulski
partner | radca prawny
p.cichulski@lbalegal.pl

Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami. Zakres praktyki obejmuje zarówno reprezentowanie podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Partnerzy kancelarii regularnie występują w charakterze pełnomocników przed Sądami Apelacyjnymi i Sądem Najwyższym.

Oferujemy naszym klientom zarówno doradztwo i pomoc na etapie przedprocesowym (analiza opłacalności wystąpienia na drogę sądową, wskazywanie alternatywnych metod rozwiązania sporu, negocjacje), jak i profesjonalną obsługę prawną w toku prowadzonego postępowania - także na etapie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Prowadząc spory sądowe zwracamy szczególną uwagę na bieżące udzielanie klientom wyczerpujących i obiektywnych informacji dotyczących przebiegu sprawy. Prowadzimy wiele spraw z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, rozliczeń w transakcjach handlowych, prawa pracy, prawa rzeczowego, prawa rodzinnego oraz spadkowego, jak też sprawy dotyczące uznania i stwierdzenia wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych.


LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY
KANCELARII - NOWY ADRES:

ul. Żurawia 45
00 - 680 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

 

© LBA Litigation & Business Attorneys 2024