LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Praktyka

Nieruchomości i prawo budowlane

Natasza Garnczarek
partner
n.garnczarek@lbalegal.pl

Agnieszka Kurzyńska
partner
a.kurzynska@lbalegal.pl

Marcin Piasecki
partner
m.piasecki@lbalegal.pl

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów z zakresu obrotu nieruchomościami. Przeprowadziliśmy liczne transakcje związane z nabywaniem nieruchomości, zagospodarowaniem nieruchomości handlowych, przemysłowych i mieszkalnych, projektami budowy infrastruktury oraz związane z wynajmem powierzchni biurowych.

W związku z reprezentowaniem naszych klientów inwestujących na rynku nieruchomości proponujemy następujące usługi:

  • obsługę inwestycji w nieruchomości komercyjne – zarówno poprzez zakup nieruchomości, spółek specjalnego przeznaczenia, jak i większych struktur, w tym notowanych na giełdzie w Warszawie, jak również spoza Polski,
  • obsługę w zakresie rozwoju działalności deweloperskiej, pełną obsługę prawną całego procesu inwestycyjnego - od momentu pozyskania działki - do oddania jej do użytku,
  • analizę prawną nieruchomości,
  • doradztwo w zakresie sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości oraz kontraktów na roboty budowlane,
  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
  • finansowanie inwestycji,
  • tworzenie funduszy nieruchomości i doradztwo na rzecz tych funduszy,
  • przygotowywanie wniosków o zatwierdzenie projektu, o wydanie decyzji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, a także pozwoleń na budowę,
  • uzyskiwanie zezwoleń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości lub udziałów w spółkach przez cudzoziemców.


LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY
KANCELARII - NOWY ADRES:

ul. Żurawia 45
00 - 680 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

 

© LBA Litigation & Business Attorneys 2024