LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Szkolenia bezpłatne

KALENDARZ SZKOLEŃ BEZPŁATNYCH

 

25 Kwiecień 2018

 
Szanowni Pastwo,
pragniemy zaprosić Państwa na najbliższe szkolenia bezpłatne organizowane przez Kancelarię.
W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt - szkolenia-bezplatne@lbalegal.pl

 

 

STYCZEŃ
 


„Kredyt jako źródło finansowania przedsiębiorstw” - 24 stycznia 2019 roku

„Fundusze pożyczkowe - alternatywne i uzupełniające źródło kapitału dla przedsiębiorstw” - 31 stycznia 2019 roku

LUTY


„Aplikowanie o dotację Unijną” - CZĘŚĆ I (cykl spotkań) - 7 lutego 2019 roku

- weryfikacja wnioskodawcy i projektu
- planowanie procesu przygotowania wniosku o dotację
- załączniki do wniosku o dofinansowanie

„Aplikowanie o dotację Unijną” - CZĘŚĆ 2 (cykl spotkań) - 14 lutego 2019 roku

-istota i specyfika kredytów technologicznych


„Aplikowanie o dotację Unijną” - CZĘŚĆ 3 (cykl spotkań) - 21 lutego 2019 roku

- kilka słów o biznesplanach
- kilka słów o matrycy logicznej

„Aplikowanie o dotację Unijną” - CZĘŚĆ 4 (cykl spotkań) - 28 lutego 2019 roku

- planowanie projektu i dokumentacji aplikacyjnej pod kątem jego prawidłowego rozliczania po otrzymaniu dofinansowania
- kalkulacja finansowa przedsięwzięcia i tworzenie struktury wydatków projektu
- tworzenie roboczych arkuszy finansowych projektu
- kwantyfikacja wskaźników projektu i opis źródeł ich weryfikacji

 

MARZEC


„Aplikowanie o dotację Unijną” - CZĘŚĆ 5 (cykl spotkań) - 7 marca 2019 roku

- procedura odwoławcza

„Bezprospektowa emisja obligacji jako źródło finansowania firm z sektora MSP” - 14 marca 2019 roku

„Umowy w procesie budowlanym– zabezpieczenie interesów głównego wykonawcy” - 21 marca 2019 roku

„Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwach – wyzwania” - 28 marca 2019 roku
 

KWIECIEŃ


„Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych” - 4 kwietnia 2019 roku

„Obrót wierzytelnościami” - 11 kwietnia 2019 roku

„Finansowanie private equity” - 18 kwietnia 2019 roku

„Proces emisji obligacji i obowiązki wynikające z wyemitowanych obligacji”
- 25 kwietnia 2019 roku

MAJ

„Zabezpieczenia wierzytelności - przewłaszczenie na zabezpieczenie”
- 2 Maja 2019 roku

„Zabezpieczenia wierzytelności - gwarancja bankowa” - 9 Maja 2019 roku

„Odpowiedzialność prokurentów i pełnomocników w spółkach kapitałowych
–zasady funkcjonowania”
- 16 Maja 2019 roku

„Rękojmia i gwarancja w umowach sprzedaży” - 23 Maja 2019 roku

"Restrukturyzacja a upadłość – zagadnienia podstawowe" - 30 Maja 2019 roku
 


CZERWIEC

„Odpowiedzialność członków rad nadzorczych w spółkach kapitałowych”
- 6 czerwca 2019

„Zabezpieczenia wierzytelności – hipoteka” - 13 czerwca 2019 roku

„Zabezpieczenia wierzytelności - poręczenie ogólne, weksel własny In blanco” -
20 czerwca 2019 roku

„Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.”
- 27 czerwca 2019 roku

 

 

 << Powrót

© LBA Litigation & Business Attorneys 2022