LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Praktyka

Własność intelektualna

Natasza Garnczarek
partner
n.garnczarek@lbalegal.pl

Agnieszka Kurzyńska
partner
a.kurzynska@lbalegal.pl

Marcin Piasecki
partner
m.piasecki@lbalegal.pl

Zapewniamy obsługę transakcji z zakresu własności intelektualnej, procesu rejestracji i zgłaszania praw do dóbr niematerialnych oraz reprezentację w sprawach o ochronę praw własności intelektualnej. W szczególności doradzamy klientom w sprawach związanych z prawami autorskim i prawami pokrewnymi, znakami towarowymi oraz problematyką naśladownictwa produktów. Stale współpracujemy z rzecznikiem patentowym upoważnionym do występowania przed Urzędem Patentowym RP.

Oferujemy pomoc prawną autorom, wykonawcom, nadawcom oraz innym osobom i podmiotom uprawnionym z tytułu praw na dobrach niematerialnych. Wielokrotnie wspieraliśmy naszych klientów w przygotowywaniu oraz negocjowaniu umów licencyjnych i innych transakcji związanych z prawami autorskimi.


LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY
KANCELARII - NOWY ADRES:

ul. Żurawia 45
00 - 680 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

 

© LBA Litigation & Business Attorneys 2024