LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Praktyka

Doradztwo korporacyjne

Przemysław Cichulski
partner
p.cichulski@lbalegal.pl

Natasza Garnczarek
partner
n.garnczarek@lbalegal.pl

Agnieszka Kurzyńska
partner
a.kurzynska@lbalegal.pl

Marcin Piasecki
partner
m.piasecki@lbalegal.pl

Kancelaria prowadzi pełną obsługę korporacyjną spółek obejmującą:

  • zakładanie i likwidację spółek, oddziałów, fundacji, stowarzyszeń i przedstawicielstw,
  • restrukturyzację podmiotów gospodarczych,
  • bieżącą obsługę prawną w zakresie prawa spółek handlowych,
  • prowadzenie złożonych transakcji gospodarczych,
  • opracowywanie umów podlegających prawu polskiemu oraz prawu innych państw,
  • zapewnianie zgodności postanowień umów handlowych z regulacjami Unii Europejskiej.

Reprezentujemy klientów w sporach wynikających ze stosunku spółki, w tym oferujemy pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów między udziałowcami lub akcjonariuszami.

Proponujemy obsługę prawną przy ustanawianiu i rejestracji fundacji oraz przy zakładaniu i rejestracji stowarzyszeń oraz ich bieżącą obsługę prawną.


LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY
KANCELARII - NOWY ADRES:

ul. Żurawia 45
00 - 680 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

LinkedinFacebook

© LBA Litigation & Business Attorneys 2022