LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Magdalena Stasiak

Zespół

Magdalena Stasiak

aplikantka adwokacka
m.stasiak@lbalegal.pl

Aplikantka adwokacka, z Kancelarią związana od 2015 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w zagadnieniach związanych z ochroną dóbr osobistych oraz prawem autorskim. Prowadzi także bieżącą obsługę prawną krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, pracę magisterską z dziedziny ochrony dóbr osobistych broniła pod kierunkiem prof. Jana Błeszyńskiego. Autorka kilkudziesięciu artykułów na temat prawnych aspektów fotografii. Była także wieloletnim członkiem, a następnie członkiem zarządu, Koła Własności Intelektualnej „IP” przy WPiA UW. Drużynowo reprezentując Uniwersytet Warszawski zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie wiedzy „IP Challenge” 2015. Ukończyła również kurs prawa autorskiego organizowany przez Harvard Law School i Berkman Klein Center for Internet and Society.

Posługuje się językiem angielskim.


LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY
KANCELARII - NOWY ADRES:

ul. Żurawia 45
00 - 680 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

LinkedinFacebook

© LBA Litigation & Business Attorneys 2022