LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Praktyka

Prawo mediów i prawo prasowe

Posiadamy unikalne doświadczenie dotyczące regulacji rynku mediów oraz relacji prawnych z wydawcami prasy i innych środków masowego przekazu. Doradzamy m.in. w zakresie transakcji wymagających uzyskiwania koncesji i zezwoleń ze strony centralnych organów regulacyjnych.

Jednym z kluczowych obszarów praktyki naszej kancelarii są również sprawy o ochronę dóbr osobistych.


LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY
KANCELARII - NOWY ADRES:

ul. Żurawia 45
00 - 680 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

LinkedinFacebook

© LBA Litigation & Business Attorneys 2022