LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Praktyka

Restrukturyzacja i prawo upadłościowe

Przemysław Cichulski
partner
p.cichulski@lbalegal.pl

Agnieszka Kurzyńska
partner
a.kurzynska@lbalegal.pl

Marcin Piasecki
partner
m.piasecki@lbalegal.pl

W zakresie restrukturyzacji i prawa upadłościowego nasza działalność obejmuje:

  • analizę sytuacji prawnej spółek i obowiązków zarządów wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz prawa upadłościowego i naprawczego,
  • analizę w zakresie wariantów restrukturyzacji spółek,
  • przygotowywanie dokumentacji transakcji,
  • przygotowywanie dokumentów sądowych dla wierzycieli i dłużników,
  • reprezentowanie i doradztwo w zakresie postępowania naprawczego, upadłościowo - likwidacyjnego z możliwością zawarcia układu.


LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY
KANCELARII - NOWY ADRES:

ul. Żurawia 45
00 - 680 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

LinkedinFacebook

© LBA Litigation & Business Attorneys 2022