LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Aktualności

Wydarzenia

 14 Maj 2018

Jak przygotować się do wejścia w życie RODO

Zapraszamy serdecznie do wysłuchania fragmentu audycji, w której udział wziął nasz specjalista w dziedzinie Ochrony danych osobowych Mec. Stanisław Wiśniewski

Czytaj dalej >>

10 Luty 2018

Kolejna wygrana kancelarii w sprawach spreadowych

Kancelaria kontynuuje dobrą passę w procesach przeciwko konsumentom pozywającym banki z tytułu spreadów walutowych.

Czytaj dalej >>

9 Luty 2018

Spór w sprawie o nienależyte pełnienie funkcji administratora zastawu

Kancelaria Prawna reprezentuje jednego z inwestorów w sporze o odszkodowanie z tytułu nienależytego pełnienia funkcji administratora zastawu rejestrowego przez jedną z renomowanych kancelarii prawnych.

Czytaj dalej >>

9 Luty 2018

Doradztwo prawne w sprawie ujemnej stopy procentowej waluty zagranicznej

Kancelaria doradza jednemu z polskich banków w zakresie roszczeń związanych z ujemną stopą procentową waluty zagranicznej. Wsparcie prawne obejmuje prawo polskie oraz prawo obce.

Czytaj dalej >>

9 Luty 2018

Doradztwo prawne dotyczące cash poolingu

Kancelaria w ostatnim okresie obsługiwała jeden z polskich banków komercyjnych w procesie przygotowywania wzorcowej transakcji cash poolingu rzeczywistego opartego na konwersji długu (z art. 518 § 1 pkt 3 k.c.) ze skutkiem subrogacji ustawowej. Wsparcie obejmowało doradztwo prawne i podatkowe, również w zakresie uzyskania wiążącej interpretacji podatkowej.

Czytaj dalej >>

9 Luty 2018

Doradztwo prawne przy emisji obligacji oraz administracja zabezpieczeniami

Kancelaria uczestniczyła w transakcji emisji obligacji korporacyjnych (emisja prywatna zamknięta), w której to emisji reprezentowała interesy emitenta.

Czytaj dalej >>

2 Kwiecień 2013

Transakcja kredytowa

Zespół finansowy Kancelarii zakończył prace nad transakcją kredytową na łączną kwotę 170 mln pln obejmującą dwa kredyty w standardzie LMA (term loan i multi purpose) pomiędzy BZWBK a 8 spółkami z grupy kapitałowej jednej ze spółek giełdowych.

Czytaj dalej >>

© LBA Litigation & Business Attorneys 2022