LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Praktyka

Prawo pracy

Natasza Garnczarek
partner
n.garnczarek@lbalegal.pl

Agnieszka Kurzyńska
partner
a.kurzynska@lbalegal.pl

Praktyka kancelarii w dziedzinie prawa pracy obejmuje przede wszystkim działania mające na celu ochronę interesów pracodawców, w szczególności ich reprezentację w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji państwowej.

Uczestniczymy w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających dotyczących nieprawidłowości po stronie pracowników, współdziałając z renomowanymi firmami przeprowadzającymi audyty śledcze (forensic investigations) oraz zapewniając zabezpieczenie interesu pracodawcy w zakresie dostępu do danych pracowników i analizy zawartości służbowych urządzeń elektronicznych.

Doradzamy przy restrukturyzacji przedsiębiorstw wiążącej się między innymi z modyfikacją struktury zatrudnienia.

Świadczymy pomoc prawną dotyczącą bieżącej polityki zarządzania zasobami ludzkimi oraz w przygotowywaniu wewnątrzzakładowych aktów normatywnych.

Mamy doświadczenie w dziedzinie zbiorowego prawa pracy, a w szczególności w negocjacjach ze związkami zawodowymi.

W ramach indywidualnego prawa pracy uczestniczymy w przygotowywaniu umów dotyczących zatrudniania osób (w tym cudzoziemców) na stanowiskach kierowniczych, doradzając i negocjując m.in. kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji i umowy gwarantujące ochronę tajemnicy handlowej.

Doradzamy w przedmiocie rozwiązywania stosunków pracy z indywidualnymi pracownikami oraz zwolnień grupowych, a także wspieramy naszych klientów w bieżących sprawach dotyczących relacji prawnych z pracownikami.


LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY
KANCELARII - NOWY ADRES:

ul. Żurawia 45
00 - 680 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

LinkedinFacebook

© LBA Litigation & Business Attorneys 2022