LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Praktyka

 Bankowość i finanse

Przemysław Cichulski
partner
p.cichulski@lbalegal.pl

Marcin Piasecki
partner
m.piasecki@lbalegal.pl

Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów dotyczące struktur finansowania inwestycji przez konsorcja prywatne oraz z udziałem banków, a także zajmujemy się doradztwem z zakresu projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z finansowaniem inwestycji budowlanych oraz ich komercjalizacją. Opracowujemy również koncepcje transakcji z uwzględnieniem aspektów podatkowych.

Doradztwo w zakresie praktyki finansowo-bankowej obejmuje:

 • kredyty konsorcjalne,
 • finansowanie projektów,
 • finansowanie nabycia aktywów/leasingu (w tym samolotów, statków, taboru kolejowego),
 • finansowanie eksportu,
 • finansowanie projektów nieruchomościowych,
 • finansowanie przejęć/finansowanie lewarowane,
 • restrukturyzacja i upadłości,
 • transakcje strukturyzowane (w tym sekurytyzacje true sale, syntetyczne i subpartycypacyjne),
 • sprzedaż portfeli wierzytelności,
 • projekty infrastrukturalne,
 • struktury cash management, cashpooling rzeczywisty i wirtualny,
 • projekty private equity,
 • transakcje leasingu ruchomości i nieruchomości, w tym w obszarze leasingu konsumenckiego, flotowego - CFM, sale and lease back,
 • elektroniczne instrumenty płatnicze, implementacja SEPA,
 • tworzenie, nabycie i restrukturyzacja banków, oddziałów instytucji kredytowych, funduszy inwestycyjnych.

Łącząc doświadczenie z zakresu prawa spółek i transakcji kapitałowych, doradzamy przy transakcjach z udziałem funduszy private equity oraz venture capital, doradzając przy nabyciu akcji lub udziałów danego podmiotu oraz finansowaniu transakcji.

Do każdej transakcji sporządzamy całościową dokumentację, uczestniczymy również w negocjacjach jej warunków. Rozstrzygamy bieżące kwestie prawne związane z danym projektem. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed UOKiK.

Zespół doradza także podmiotom, które w danym przedsięwzięciu zbywają częściowo lub w całości swoje aktywa na rzecz funduszy PE.


LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY
KANCELARII - NOWY ADRES:

ul. Żurawia 45
00 - 680 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

 

© LBA Litigation & Business Attorneys 2024