LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Praktyka

Łączenia i nabywanie spółek, prywatyzacja

Agnieszka Kurzyńska
partner
a.kurzynska@lbalegal.pl

Marcin Piasecki
partner
m.piasecki@lbalegal.pl

Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów fuzji i przejęć. Przy współpracy z doradcami podatkowymi przeprowadzamy transakcje związane z przekształceniami spółek kapitałowych, dążąc do pełnej realizacji zamierzonych przez naszych Klientów rezultatów gospodarczych. Nasze doświadczenie oraz szeroka praktyka umożliwiają tworzenie szczegółowych analiz due dilligence, które poprzedzają większe transakcje.

Ze względu na dużą znajomość zarówno polskich, jak i amerykańskich modeli transakcji z zakresu przekształceń spółek kapitałowych, angażujemy się także w realizacje fuzji i przejęć z elementem międzynarodowym, skutecznie pomagając naszym klientom w pokonywaniu barier wynikających z rozbieżności między różnymi systemami prawnymi. Bogate doświadczenia w dziedzinie negocjowania warunków planowanych transakcji oraz sporządzania umów pozwalają nam na efektywną reprezentację interesów naszych klientów na etapie przygotowawczo-negocjacyjnym.

W tym zakresie oferujemy:

  • prywatyzacje i/lub nabywanie oraz łączenie spółek, a także nabywanie przedsiębiorstw, ich części lub poszczególnych składników majątkowych obejmujących postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych,
  • restrukturyzacje, łączenia i podziały spółek międzynarodowych,
  • przeprowadzanie analiz prawnych spółek,
  • negocjowanie umów,
  • przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej.


LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY
KANCELARII - NOWY ADRES:

ul. Żurawia 45
00 - 680 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

 

© LBA Litigation & Business Attorneys 2024