LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Praktyka

Infrastruktura i partnerstwo publiczno-prywatne

Przemysław Cichulski
partner
p.cichulski@lbalegal.pl

Agnieszka Kurzyńska
partner
a.kurzynska@lbalegal.pl

  • Zapewniamy doradztwo w zakresie prawnych aspektów wprowadzania projektów związanych z infrastrukturą, zwłaszcza inwestycji komercyjnych.
  • Posiadamy bogate doświadczenie we wdrażaniu licznych form prawnych finansowania działalności, w tym przy kredytach bankowych i tradycyjnym corporate finance, project finance, leasingu (w tym leasingu nieruchomości), a także emisjach obligacji oraz bonów korporacyjnych.
  • Doradzamy przy zawieraniu umów mających na celu pozyskanie finansowania, opracowujemy treść dokumentów, a także doradzamy przy wyborze finansowania w oparciu o kryteria prawne, takie jak m.in. zabezpieczenia danego rodzaju finansowania. Na tym etapie reprezentujemy Klientów w relacjach z podmiotami udzielającymi finansowania, wspierając ich w procesach due diligence poprzedzających udzielenie finansowania.
  • Wykorzystujemy doświadczenia zdobyte przy obsłudze procesów inwestycyjnych, oraz restrukturyzacyjnych. Doradzamy naszym Klientom w sprawach doboru odpowiedniego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych, takich jak: programy współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, emisje obligacji (w tym obligacji przychodowych), sekurytyzacja wierzytelności, finansowanie ze źródeł Unii Europejskiej (w tym funduszy ISPA i Funduszu Spójności) oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.


LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY
KANCELARII - NOWY ADRES:

ul. Żurawia 45
00 - 680 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

 

© LBA Litigation & Business Attorneys 2024