LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Szkolenia

KALENDARZ SZKOLEŃ 2019/2020

 

22 Październik 2019

Szanowni Państwo,
pragniemy zaprosić Państwa na najbliższe szkolenia organizowane przez Kancelarię.
W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt - szkolenia@lbalegal.pl


PAŹDZIERNIK

21.10.2019 r.
„Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne - wybrane zagadnienia prawne”
BROSZURA

22.10.2019 r.
„Zmiany wymogów prawnych związanych z emisją obligacji”
BROSZURA

28.10.2019 r.
„Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej wybrane zagadnienia prawne”
BROSZURA

29.10.2019 r.
„Listy zastawne i banki hipoteczne, zagadnienia prawne”
BROSZURA

LISTOPAD

4.11.2019 r.
„Certyfikaty inwestycyjne - nowe zasady oferowania”
BROSZURA

5.11.2019 r.
„Prawne aspekty emisji i obsługi obligacji korporacyjnych”
BROSZURA

18.11.2019 r.

„Emisja obligacji korporacyjnych, proces emisji, dokumentacja - wybrane zagadnienia prawne”
BROSZURA

19.11.2019 r.
„Administrator zabezpieczeń w procesie emisji obligacji i kredytowania konsolidacyjnego, ryzyka, zakres praw i obowiązków”
BROSZURA

25.11.2019 r.
„Due diligence – wybrane zagadnienia prawne”
BROSZURA

GRUDZIEŃ

2.12.2019 r.
„Sekurytyzacja syntetyczna i subpartycypacyjna – zagadnienia prawne”
BROSZURA

3.12.2019 r.
„Sekurytyzacja bezpośrednia (w tym true sale) jako alternatywna metoda finansowania – zagadnienia prawne”
BROSZURA

9.12.2019 r.
„Partycypacje, transfery wierzytelności i zaangażowań kredytowych” bilateralnych i konsorcjalnych z uwzględnieniem standardów LMA”
BROSZURA

10.12.2019 r.
„Rachunki escrow i zastrzeżone - wybrane zagadnienia prawne”
BROSZURA

STYCZEŃ

7.01.2020 r.
„LMA – standardowe postanowienia wzorca umowy kredytowej”
BROSZURA

13.01.2020 r.
„Transakcje project finance ze szczególnym uwzględnieniem wzorca LMA”
BROSZURA

20.01.2020 r.
„Umowy kredytowe według wzorca LMA – techniki negocjacji kluczowych klauzul”
BROSZURA

27.01.2020 r.
„Syndykacje i konsorcja kredytowe z uwzględnieniem standardów LMA”
BROSZURA

28.01.2020 r.
„Transakcje acquisition finance ze szczególnym uwzględnieniem wzorca LMA”
BROSZURA

LUTY

3.02.2020 r.
„Zabezpieczenia transakcji kredytowych z wykorzystaniem wzorca LMA”
BROSZURA

10.02.2020 r.
„Wykorzystanie profesjonalnej procedury analizy i oceny umów handlowych - praktyczne warsztaty zabezpieczania interesów swojej firmy w umowach handlowych”
BROSZURA

17.02.2020 r.
„Roszczenia konsumentów przeciwko instytucjom finansowym w sprawach marżowych, spreadowych i z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego - zasadność, konstrukcje, obrona”
BROSZURA

24.02.2020 r.
„Błędy i ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć - praktyczne omówienie i case study”
BROSZURA

25.02.2020 r.

„Obowiązki informacyjne dostarczyciela usług finansowych wobec konsument”
BROSZURA

MARZEC

2.03.2020 r.
„Zabezpieczenia osobiste wierzytelności pieniężnych”
BROSZURA

9.03.2020 r.
„Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności pieniężnych”
BROSZURA

16.03.2020 r.
„Hipoteka, Administrator Hipoteki i dochodzenie roszczeń z hipoteki”
BROSZURA

23.03.2020 r.
„Weksel i poręczenie wekslowe - wybrane kwestie prawne”
BROSZURA

30.03.2020 r.
„Cash pooling – usługa konsolidacji sald w ujęciu prawnym”
BROSZURA

KWIECIEŃ

6.04.2020 r.
„Dochodzenie roszczeń przeciwko emitentowi obligacji”
BROSZURA

7.04.2020 r.
„Realizacja zabezpieczeń i postępowanie windykacyjne”
BROSZURA

17.04.2020 r.
„Windykacja międzynarodowa - sądowa i polubowna”
BROSZURA

20.04.2020 r.
„Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej za działanie na szkodę spółki handlowej”
BROSZURA

27.04.2020 r.
„Administrator hipoteki w procesie zabezpieczania finansowań – ryzyka, zakres praw i obowiązków wobec wierzycieli”
BROSZURA

28.04.2020 r.
„Restrukturyzacja zadłużenia emitenta obligacji z tytułu świadczeń wykupowych”
BROSZURA

MAJ

4.05.2020 r.
„Ustawa o kredycie konsumenckim wybrane zagadnienia prawne”
BROSZURA

11.05.2020 r.
„Przeciwdziałanie praniu pieniędzy obowiązki instytucji finansowych”
BROSZURA

18.05.2020 r.
„Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców i delegowania pracowników”
BROSZURA

25.05.2020 r.
„Sekurytyzacja wierzytelności leasingowych”
BROSZURA

26.05.2020 r.
„Zmiany ustawy o usługach płatniczych i dyrektywa PSD II”
BROSZURA

CZERWIEC

 

1.06.2020 r.
„Share Purchase Agreement w transakcjach fuzji i przejęć – wybrane zagadnienia prawne”
BROSZURA

8.06.2020 r.
„Faktoring, forfaiting i programy skupu wierzytelności - zagadnienia prawne”
BROSZURA

15.06.2020 r.
„Cash pooling - konsolidacja sald w oparciu o subrogację (konwersja długu) lub odpowiedzialność solidarną jako alternatywa dla poręczeń – ujęcie prawne”
BROSZURA

19.06.2020 r.
„Pożyczki jako alternatywa dla emisji obligacji prywatnych – dokumentacja, wykorzystanie administratora zabezpieczeń, odpowiedzialność wobec pożyczkodawców”
BROSZURA

22.06.2020 r.
„Franchising usług bankowych - zagadnienia prawne”
BROSZURA

<< %Powrót%


LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY
KANCELARII - NOWY ADRES:

ul. Żurawia 45
00 - 680 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

 

© LBA Litigation & Business Attorneys 2024