LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Szkolenia

KALENDARZ SZKOLEŃ

 

25 Kwiecień 2018


Szanowni Państwo,
pragniemy zaprosić Państwa na najbliższe szkolenia organizowane przez Kancelarię.
W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt - szkolenia@lbalegal.pl

 

KWIECIEŃ


• „Dochodzenie roszczeń przeciwko emitentowi obligacji" 15 KWIETNIA 2019 BROSZURA
• „Administrator zabezpieczeń - wybrane zagadnienia prawne – zakres odpowiedzialności wobec obligatariuszy" 16 KWIETNIA 2019 BROSZURA

• „Zastaw rejestrowy, Administrator zastawu rejestrowego i dochodzenie roszczeń z zastawu rejestrowego" 22 KWIETNIA 2019 BROSZURA
• „Hipoteka. Administrator hipoteki i dochodzenie roszczeń z hipoteki" 23 KWIETNIA 2019 BROSZURA

• „Faktoring, forfaiting i programy skupu wierzytelności - zagadnienia prawne" 29 KWIETNIA 2019 BROSZURA
• „Nowelizacja ustawy o obligacjach i innych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym i ochrony inwestorów”
30 KWIETNIA 2019 BROSZURAMAJ• "Ustawa o kredycie konsumenckim wybrane zagadnienia prawne" 13 MAJA 2019 BROSZURA
• „Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – wybrane zagadnienia prawne” 14 MAJA 2019 BROSZURA

• „Zabezpieczenia osobiste wierzytelności pieniężnych" 20 MAJA 2019 BROSZURA
• „Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności pieniężnych" 21 MAJA 2019 BROSZURA

• „Zabezpieczenia transakcji finansowych” 27 MAJA 2019 BROSZURA
• „Weksel i poręczenie wekslowe - wybrane kwestie prawne"
28 MAJA 2019 BROSZURACZERWIEC


• „Realizacja zabezpieczeń i postępowanie windykacyjne” 3 – 4 CZERWCA 2019 BROSZURA

• „LMA standardowe postanowienia wzorca umowy kredytowej" 10 CZERWCA 2019 BROSZURA
• „Zabezpieczenia transakcji kredytowych z wykorzystaniem wzorca LMA" 11 CZERWCA 2019 BROSZURA

• „Umowy kredytowe wg wzorca LMA – techniki negocjacji kluczowych klauzul” część I-sza 17 CZERWCA 2019
• „Umowy kredytowe wg wzorca LMA – techniki negocjacji kluczowych klauzul” część II-ga 18 CZERWCA 2019

• „Partycypacje, transfery wierzytelności i zaangażowań kredytowych bilateralnych i 
konsorcjalnych z uwzględnieniem standardów LMA”
24 - 25 CZERWCA 2019LIPIEC


• „Dyrektywa MiFID II – zmiany na rynku instrumentów finansowych” 1 LIPCA 2019
• „Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców i delegowania pracowników” 2 LIPCA 2019

• „Transakcje project finance ze szczególnym uwzględnieniem wzorca LMA" 8 LIPCA 2019 
• „Transakcje acquisition finance ze szczególnym uwzględnieniem wzorca LMA" 9 LIPCA 2019 BROSZURA


• „Syndykacje i konsorcja kredytowe z uwzględnieniem standardów LMA" 22 LIPCA 2019 BROSZURA
• „Roszczenia konsumentów przeciwko instytucjom finansowym w sprawach marżowych, spreadowych i z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego - zasadność, konstrukcje, obrona" 23 LIPCA 2019 BROSZURA

• „Obowiązki informacyjne dostarczyciela usług finansowych wobec konsumenta" 29 LIPCA 2019 BROSZURA
• „Zmiany ustawy o usługach Płatniczych i dyrektywy PSD II” 30 LIPCA 2019 BROSZURA

 

SIERPIEŃ


• "Pranie brudnych pieniędzy - ściganie i przeciwdziałanie" 5 SIERPNIA 2019 BROSZURA
• „Certyfikaty inwestycyjne - nowe zasady oferowania" 6 SIERPNIA 2019 BROSZURA

• „Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej za działanie na szkodę spółki handlowej” 12 SIERPNIA 2019 BROSZURA

• „Prawo rynku kapitałowego. Zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej na rynku kapitałowym, informacje prawnie chronione"
19 SIERPNIA 2019 BROSZURA
• „Prawo rynku kapitałowego. Szczególne mechanizmy ochronne na rynku regulowanym" 20 SIERPNIA 2019 BROSZURA

• „Prawo rynku kapitałowego. Fundusze inwestycyjne" 26 SIERPNIA 2019 BROSZURA
• „Prawo rynku kapitałowego. Rozporządzenie MAR - nadużycia na rynku "
27 SIERPNIA 2019 BROSZURA


WRZESIEŃ


• „Due diligence - wybrane zagadnienia prawne" 2 WRZEŚNIA 2019 BROSZURA
• „Share Purchase Agreement w transakcjach fuzji i przejeć - wybrane zagadnienia prawne" 3 WRZEŚNIA 2019 BROSZURA

• „Błędy i ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć - praktyczne omówienie i case study" 9 WRZEŚNIA 2019 BROSZURA
• „Sekurytyzacja bezpośrednia (w tym true sale) jako alternatywna metoda finansowania – zagadnienia prawne" 10 WRZEŚNIA 2019 BROSZURA

• "Sekurytyzacja syntetyczna i subpartycypacyjna – zagadnienia prawne" 16 WRZEŚNIA 2019 BROSZURA
• „Sekurytyzacja wierzytelności leasingowych" 17 WRZEŚNIA 2019

• „Finansowanie po aktywach i przy wykorzystaniu cesji wierzytelności - zagadnienia prawne i dokumentacja" 23 WRZEŚNIA 2019
• „Cash pooling – usługa konsolidacji sald w ujęciu prawnym" 24 WRZEŚNIA 2019

• „Cash pooling - konsolidacja sald w oparciu o subrogację (konwersja długu) lub odpowiedzialność solidarną jako alternatywa dla poręczeń”
30 WRZEŚNIA 2019


PAŹDZIERNIK


• „Wykorzystanie profesjonalnej procedury analizy i oceny umów handlowych - praktyczne warsztaty zabezpieczania interesów swojej firmy w umowach handlowych" 1 PAŹDZIERNIKA 2019

• „Rachunki escrow i zastrzeżone - wybrane zagadnienia prawne" 7 PAŹDZIERNIKA 2019 BROSZURA
• „Wybrane aspekty umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w praktyce" 8 PAŹDZIERNIKA 2019 BROSZURA

• „Rozporządzenie EMIR - implementacja, wybrane kwestie problemowe, interpretacje, case study" 14 PAŹDZIERNIKA 2019 BROSZURA
• "Compliance i MIFID zarządzanie konfliktem interesów przy świadczeniu usług inwestycyjnych" 15 PAŹDZIERNIKA 2019

• „Prawo naprawcze i prawo restrukturyzacyjne - wybrane zagadnienia prawne" 21 PAŹDZIERNIKA 2019
• „Tajemnica przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo informacji i zakaz konkurencji - ochrona interesów przedsiębiorstwa" 22 PAŹDZIERNIKA 2019 BROSZURA

• „Pomoc publiczna – zagadnienia prawne" 28 PAŹDZIERNIKA 2019
• „Listy zastawne i banki hipoteczne zagadnienia prawne"
29 PAŹDZIERNIKA 2019 BROSZURA


LISTOPAD• „Tajemnica bankowa i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów" 4 LISTOPADA 2019 BROSZURA
• „Franchising usług bankowych - zagadnienia prawne"
5 LISTOPADA 2019 BROSZURA

• „Prawne aspekty emisji i obsługi obligacji korporacyjnych” 18 LISTOPADA 2019 BROSZURA
• „Emisja obligacji korporacyjnych –upadłość, niewypłacalność emitenta” 19 LISTOPADA 2019 BROSZURA

• „Administrator zastawu rejestrowego w procesie emisji obligacji - ryzyka, zakres praw i obowiązków wobec emitenta i obligatariuszy" 25 LISTOPADA 2019  BROSZURA
 

<< %Powrót%


LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

Al. Ujazdowskie 51
Dom Dochodowy, VI p.
00-536 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

LinkedinFacebook

© LBA Litigation & Business Attorneys 2019