LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Praktyka

Spory o ochronę dóbr osobistych

Natasza Garnczarek
partner
n.garnczarek@lbalegal.pl

Prawnicy kancelarii, w tym w szczególności adwokat Marek Markiewicz (od lat związany ze światem mediów), posiadają szczególne doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów dotyczących ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych. Powyższa dziedzina praktyki obejmuje m.in. sprawy o ochronę dobrego imienia i wizerunku osób fizycznych oraz renomy podmiotów gospodarczych.

W ramach spraw z omawianego zakresu reprezentujemy klientów już na etapie przedsądowych czynności zmierzających do ochrony dóbr osobistych (poprawne formułowanie i skuteczne zgłaszanie sprostowań i odpowiedzi prasowych), co ma szczególne znaczenie dla zapewnienia skutecznej i szybkiej ochrony dóbr osobistych klientów w sytuacjach rozpowszechniania nieprawdziwych lub uwłaczających informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Zapewniamy także reprezentację w sporach o dostęp do informacji publicznej i ochronę danych osobowych.


LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY
KANCELARII - NOWY ADRES:

ul. Żurawia 45
00 - 680 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

LinkedinFacebook

© LBA Litigation & Business Attorneys 2022