LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Nasze publikacje

Rekomendacja T

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz legal alert wypełnij formularz.

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.Akceptuję regulamin*.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez LBA Adwokaci i Radcowie Prawni Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa, moich danych osobowych, zgodnie z polskim prawem, w szczególności zaś przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) w celu i zakresie niezbędnym dla dostarczania mi przez powyższą spółkę w formie elektronicznej informacji o bieżących zmianach stanu prawnego (tzw. legal alert). Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo – w każdym czasie – do wglądu do moich danych osobowych gromadzonych przez powyższą spółkę oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.

30 Sierpień 2010

Z końcem sierpnia 2010 roku wchodzi w życie część postanowień Rekomendacji T, czyli opracowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego spisu 25 zaleceń które narzucają bankom zmianę postępowania w zakresie min. zarządzania i kontroli ryzyka oraz identyfikacji, pomiaru i akceptacji ryzyka. Zmiany te dotyczą wymogów w zakresie dokumentowania i weryfikacji dochodów klienta przy ocenie zdolności kredytowej. Zgodnie z rekomendacjami 13.3 i 13.4 : „Bank powinien uzyskać wiarygodne potwierdzenie wielkości dochodów klienta detalicznego. Bank może przyjąć do oceny zdolności kredytowej dochody deklarowane przez klientów jeśli ma możliwość ich weryfikacji (np. poprzez analizę historii rachunków (wyciągów) bankowych, składanych deklaracji podatkowych, dokumentacji kredytowej innych zaangażowań) oraz wykazania ich odpowiedniego poziomu zgodności ze stanem faktycznym (back testing); „Bank może dokonać szacunku wielkości dochodów klienta detalicznego jeśli ma możliwość pozyskania obiektywnej informacji niezbędnej do takiego oszacowania (np. poprzez analizę historii rachunków (wyciągów) bankowych, dokumentacji kredytowej innych zaangażowań, wielkość uiszczanych świadczeń) oraz wykaże odpowiedni poziom zgodności szacunków ze stanem faktycznym (back testing). Sposób szacowania dochodu powinien być określony w procedurach zatwierdzonych przez Zarząd banku.”

Wobec tego powstaje pytanie co te przepisy zmieniają w praktyce i czy po ich wejściu w życie banki będą zobowiązane przed udzieleniem kredytu ratalnego żądać od klientów zaświadczeń z zakładów pracy o wysokości zarobków (ewentualnie wyciągów ze swoich rachunków bankowych, na które wpływa pensja, deklaracji podatkowych wykazujących wysokość zarobków, itp.).

Bank w dalszym ciągu samodzielnie będzie mógł ocenić zdolność kredytową klientów na podstawie ich deklaracji lub swoich własnych szacunków. Jednak aby bank mógł udzielać kredytów na tej podstawie – musi mieć możliwość weryfikacji tych deklaracji lub szacunków oraz możliwość wykazania ich odpowiedniego poziomu zgodności ze stanem faktycznym. Po analizie nowych przepisów Rekomendacji T uważamy, że nie wynika z nich aby klienci mieli obowiązek dostarczania bankowi zaświadczeń z zakładów pracy o wysokości zarobków przed udzieleniem kredytu ratalnego, ani też, aby banki musiały weryfikować prawdziwość oświadczeń lub szacunków co do wysokości zarobków z rzeczywistym stanem rzeczy przed udzieleniem każdego kredytu ratalnego. Wymogiem jest więc nie tyle każdorazowa weryfikacja dochodów w oparciu o dokumenty źródłowe, ile zastrzeżenie przez bank możliwości i swojego prawa do zweryfikowania dochodów w oparciu o dokumenty źródłowe. Banki mogą zastrzec sobie możliwość weryfikacji dochodów przedstawionych przez klienta w oparciu o dokumenty źródłowe. Nowelizacja ta zaskutkuje rozszerzeniem działalności banku, przyznaniem mu nowych zadań i uprawnień.

Wszystko to wiąże się z wprowadzeniem w bankach nowych procedur oceny zdolności kredytowej klienta. Banki mają dokładniej sprawdzać warunki finansowe klienta, aby upewnić się czy jego zarobki pozwolą mu spłacić kredyt. Wymagać to będzie pewnych zmian w zakresie działalności banku.

Bank powinien posiadać odpowiednie procedury wewnętrzne pozwalające na podjęcie szybkich środków zaradczych w przypadku zajścia nieprzewidzianych zdarzeń skutkujących spadkiem wartości zabezpieczenia kredytu (poziomu zabezpieczenia).

Kancelaria Markiewicz i Partnerzy specjalizuje się w obsłudze prawnej banków. W zakresie naszych usług leży przygotowywanie dokumentacji związanej z oceną zdolności kredytowej klientów. Przepisy Rekomendacji T były przedmiotem naszej analizy i opinii z wytycznymi kierunkowymi dla banków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z nowymi przepisami, ich interpretacją czy też ich faktycznym wpływem na funkcjonowanie banku służymy radą. Osobą odpowiedzialną za praktykę bankową jest

Przemysław Cichulski
partner
p.cichulski@lbalegal.pl

<< Powrót


LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY
KANCELARII - NOWY ADRES:

ul. Żurawia 45
00 - 680 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

LinkedinFacebook

© LBA Litigation & Business Attorneys 2020